Köpvillkor för Dialects webbshop

Allmän information och tillämplighet

Dialects webbshop www.dialect.se/webbshop nås från Dialects officiella hemsida www.dialect.se, men är ej att jämställa med denna. Det kan förekomma skillnader i villkor, erbjudanden och priser mellan dessa olika hemsidor. Dialects webbshop www.dialect.se/webbshop benämns nedan endast med ”Dialects webbshop” eller ”webbshopen”. Dessa köpvillkor gäller endast webbshopen.
Angivna priser i Dialects webbshop gäller endast vid beställningar via webbshopen och inte för några andra av Dialects säljkanaler. . Dialect vänder sig endast till näringsidkare, organisationer och myndigheter. Konsumenter tillåts ej bli kunder eller ingå avtal i Dialects webbshop. 
Köpvillkor och priser i Dialects webbshop gäller från och med i Dialects webbshop angivet datum och ersätter av Dialect tidigare publicerade köpvillkor. Vid eventuella skillnader mellan villkor eller produktinformation angivna i Dialects webbshop och i övriga publikationer har det som anges i webbshopen företräde i de fall beställningen görs via webbshopen. Undantag gäller för avtalskunder som handlar i kundanpassad webbshop, här har villkor för den kundanpassade webbshopen företräde framför de generella köpvillkoren i detta dokument. Köpvillkoren tillämpar svensk lagstiftning men köplagen (1990:931) ska inte tillämpas på dessa köpvillkor.

Produkter

Alla produkter som säljs i denna webbshop kan användas i Sverige. Produkterna har alltid en manual i fysisk eller digital form när produkterna kräver det.

Pris och betalning

Priserna i Dialects webbshop uppdateras i realtid. Priserna för produkterna är angivna i svenska kronor, exklusive moms och fraktkostnader. Dialect äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Dialect och kund gäller i webbshopen angivet pris om inget annat särskilt har avtalats. 
Möjliga betalningsalternativ kan variera och beror av valda artiklar i kundkorgen. Om kund har valt att betala via faktura tas en administrativ avgift om 35 kronor ut. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med 18 % från förfallodagen. Dialect tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelseavgift. 
Abonnemang eller produkter och tjänster som köpes som abonnemang, kan komma att faktureras från annan part än Dialect. 

Kreditprövning

Sedvanlig kreditbedömning utförs för samtliga kunder som skapar ett konto i Dialects webbshop. Vid köp av abonnemang utförs även en kompletterande kreditprövning mot aktuell operatör. Kreditprövningen kan variera beroende av valt betalningsalternativ. Vid ej godkänd kreditprövning förhåller sig Dialect rätten att häva köpet. 

Frakt och leverans

Leveranssätt

Dialect levererar till näringsidkare, organisationer och myndigheter med validerat, svenskt organisationsnummer. Tillgängliga leveranssätt kan variera och beror på valda artiklar i kundkorgen. Vissa produkter och tjänster har endast Hämta hos kundcenter som tillgängligt leveranssätt. Kunden väljer själv vilket av Dialects kundcenter kunden vill ange som upphämtningsställe. En avisering skickas när leveransen är klar för upphämtning. 
Leveranser till företag kan väljas för ett flertal artiklar och levereras då med aktuell leverantörs valda transportbolag. Om företagets leveransadress är en postbox eller har ett boxpostnummer levereras varan till närliggande utlämningsställe, utkörning ingår ej i denna tjänst. 

Leveranstid

Leveranstiden för produkter i lager är normalt 1-4 arbetsdagar. Leveranstiden för abonnemang är mellan 5 och 14 arbetsdagar från datumet abonnemanget registreras. Angivna leveranstider förutsätter att produkten finns i  lager hos Dialect eller aktuell leverantör. 

Fraktkostnad

Fraktkostnad för företagspaket debiteras som fast engångsavgift enligt angivet pris i webbshopen. För leveranssättet Hämta hos kundcenter debiteras ingen fraktkostnad.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Dialect debiteras en avgift om för närvarande 250 kronor plus moms för att täcka Dialects transport- och administrationskostnader.

Tecknande av abonnemang

Vid nyteckning, portering eller förlängning av abonnemang behöver abonnemangsavtalet signeras av kunden. 
I och med godkännandet av dessa köpvillkor samtycker kunden till att Dialect tar kreditupplysning vid beställning av mobilabonnemang samt vid förlängning av mobilabonnemangs bindningstid. Dialect tillsänder kunden avtal och övriga villkor som gäller för beställt abonnemang. 

Ansvarsbegränsning

Dialect reserverar sig för slutförsäljning och förbehåller sig rätten att inte genomföra en beställning. Anledningarna kan bland annat vara slut i lager, tryckfel, tekniska problem, fel i pris, för stora beställningar eller felaktig produktinformation. Om kundens order inte kan bli expedierad kontaktar Dialect kunden med förslag på alternativ.
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, eventuella oriktigt angivna tekniska specifikationer med mera samt för slutförsäljning. 

Om inte annat tydligt framgår av dessa köpvillkor ska de uppgifter som lämnas härigenom inte anses utgöra eller ge utryck för  utfästelse om produkts eller tjänsts användbarhet, lämplighet, garanti med mera. 

Dialect förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information i webshopen, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. 

I webshopen publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik med mera kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Dialect friskriver sig genom dessa köpvillkor helt från ansvar vad gäller varje sådan information,   annan refererad information och/eller dokument i, eller som är länkad till . 

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. 

Force majeure

Dialect kan inte hållas ansvarig för hinder som står utanför Dialects kontroll, exempelvis produktionsstörningar, blixtnedslag, långvariga strömavbrott, strejk eller andra oförutsedda händelser.
Immateriella rättigheter
Namn, beteckningar med mera som förekommer i Dialects webbshop är i förekommande fall registrerade varumärken och får inte på något sätt nyttjas av kunden utan Dialects skriftliga medgivande. 

Ångerrätt och återköp

Dialects kunder har ångerrätt i 10 dagar från den dag då varan mottagits.  För vara ur ordinarie sortiment vars originalförpackning och i förekommande fall diskett/cd-konvolut, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Dialect återköp under 10 dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för programvaror, bild- eller ljudupptagningar vars plombering/försegling (med försegling avses även teknisk plombering, till exempel serienummer) brutits eller för varor specialbeställda för kunds räkning. Datorer/handdatorer och liknande produkter (till exempel mobiltelefoner) vars plombering brutits och/eller operativsystemet startats återköpes ej. Vid osäkerhet om vad som gäller ska kunden ska ta kontakt med Dialect innan kunden öppnar varans förpackning. Vid återköp står kunden för returfrakten. Kund skall även ersätta Dialects fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1000 kronor exklusive moms utgår en återköpsavgift om för närvarande 250 kronor plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos Dialect eller faktureras separat. 

Återköp görs via Dialect AB:s kundservice.
Telefonnummer: 0774 400 200. 
E-post: kundservice@dialect.se
Varan skall vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (till exempel brun wellpappkartong). Returer som inkommer till Dialect i kuvert eller utan godkänt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. 

Återköpet är godkänt först när Dialect mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara i enlighet med ovanstående villkor. Skulle returen inte godkännas skickas varan tillbaka mot en fraktkostnad som bekostas av kunden. 

Garanti 

Garantier lämnas av respektive tillverkare, Dialect lämnar inga ytterligare garantier. Kvitto/faktura gäller som garantibevis. 
För datorer och Apple-produkter är garantin 1 år.
Vid garantiärenden ska kunden kontakta sitt närmaste Dialect kundcenter alternativt Dialects kundtjänst. 
För information om reparation under garantitiden, se avsnitt ”Service & reparationer” nedan.

Reklamation

Kund hos Dialect har 2 års reklamationsrätt.
Kund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Dialect rätten att i förhållande till kund avgöra om felet skall avhjälpas. 
Transportskada skall på leveransdagen anmälas till Posten enligt specifikation på www.posten.se, samt till Dialects kundtjänst på telefon 0774 400 200.
Vid reklamationer ska kunden kontakta sitt närmsta Dialect kundcenter alternativt Dialects kundtjänst.
Fraktkostnad vid reklamation
Dialect debiterar en fraktkostnad enligt pris som anges i webshopen vid reklamationer, service- och garantiärenden.
Fabriksfel vid leverans "DOA"
Om kunden upptäcker fabriksfel på telefonen inom 7 dagar från leverans så skall kunden ersättas med en ny telefon genom Dialects servicepartner Telecare. (Det är då väldigt viktigt att kunden skickar in telefonen och alla dess tillbehör i sin originalförpackning).
Vid upptäckt fabriksfel enligt ovan ska kunden kontakta Dialect som då skickar en fraktsedel till kunden. Därefter ska kunden lägga telefonen i originalförpackningen med alla tillbehör. Förpackningen ska sedan läggas i ett annat emballage, på vilken fraktsedeln ska sättas. Emballaget ska märkas med ”DOA” och sedan skickas in. Telefonen kommer då att bytas ut och ersättas med en ny. 
Observera att kontakten gällande DOA skall ske inom 7 dagar från det datum kunden har mottagit produkten för att räknas som en giltig DOA. 
Hanteringen är kostnadsfri och tar i regel 2-3 veckor.
Kontaktuppgifter för reklamationer (kundtjänst)
Dialect Kundservice AB
Kalendergatan 26
211 35 Malmö
Telefon: 0774 400 200
E-post: kundservice@dialect.se

Service

Dialect har kundcenter över hela Sverige för att kunden alltid ska kunna få service och support på en ort nära kunden. Kunden ska vända sig till sitt lokala kundcenter om det är fel på en produkt som kunden köpt av Dialect och kunden är i behov av service. Vid åberopande av garanti ska garantibevis medtas. 
Om kunden inte har möjlighet att ta sig till något av Dialects kundcenter kan kunden kontakta kundtjänst på telefon 0774 400 200. OBS! Om produkten är trasig vid leverans ska kunden alltid kontakta kundtjänst omedelbart.
Om det är fel på en produkt som kunden har köpt av Dialect skickas den vanligtvis iväg för reparation till en verkstad som är auktoriserad av tillverkaren. Dialect samarbetar med flera olika serviceverkstäder och har också egna servicetekniker som lagar en del produkter.

Teknisk support

För teknisk support, allmänt eller vid fel i vara, har Dialect rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Supporten ges normalt på svenska men för vissa tillverkare erbjuds support endast på engelska. I vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor.

Reparation under garantitiden

Under garantitid och mot uppvisande av kvitto/faktura kan kunden kostnadsfritt skicka telefonen för reparation till Dialects samarbetspartner och serviceverkstad Telecare. Det är Telecare som gör bedömningen om varan har ett fabriksfel eller om den blivit utsatt för yttre skador som vattenskador, stötskador eller liknande. Vid sådana yttre skador gäller inte garantin.
Reparationen är kostnadsfri och tar i regel 2-3 veckor.

Kunden bör tänka på att bilder eller annan personlig information i mobilen kan försvinna efter en service. SIM-kort ska inte skickas med när mobilen skickas in för service. Inte heller minneskort ska skickas med så länge felet inte är kopplat till detta.
Mot en kostnad erbjuder Dialect även service av produkter som ej omfattas av garanti. För mer information hänvisas till kundens lokala Dialect kundcenter , alternativt kundtjänst (telefon 0774-400 200) som i sin tur kan anvisa kunden till lämpligt kundcenter.

Felsökning och support

Det kan alltid vara bra att först vända sig till tillverkarens support för att få hjälp med felsökning av produkten. Ett fel kanske går att åtgärda med hjälp av vägledning över telefon, och då behöver kunden inte vara utan produkten. 

Service för Apples produkter

Vid problem med Iphone, Ipad, Apple TV eller datorer av märket Apple hänvisas till Dialects kundtjänst för mer information. 

Service på datorer

Vid fel på kundens dator hänvisas till kundtjänst (telefon 0774 400 200) för information och felsökning. 

Fraktkostnad vid service och reparation

Dialect debiterar en fraktkostnad enligt pris som anges i webshopen vid reklamationer, service- och garantiärenden.

Kontaktuppgifter för serviceärenden (kundtjänst)
Dialect Kundservice AB
Kalendergatan 26
211 35 Malmö
Telefon: 0774 400 200
E-post: kundservice@dialect.se

Ansvar för fel

Föreligger fel som Dialect ansvarar för, åtar sig Dialect att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Dialect äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till, av denne anvisad, serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna, till slutkund riktade, garantier. Dialects ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa köpvillkor. Dialect bär således inget direkt eller indirekt ansvar för exempelvis inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. 

Risken för varan

Risken för varan går över på kunden när varan avlämnats till transportör. 
Särskilda villkor för programvaror
Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som följer med respektive programvara.

Molntjänster

Avseende molntjänster har Dialect rätt att hänvisa kunden till respektive molntjänstleverantörs onlineprenumerationsavtal eller, för specifikt beställd produkt eller tjänst, annat gällande avtal avseende exempelvis allmänna villkor, användningsrättigheter, servicenivåer samt i tillämpliga fall prissättnings- och betalningsvillkor. 

Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton i Dialects webbshop ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Om kunden ger sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar. Samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kontot anses av Dialect vara behöriga att lägga beställningar för den juridiska personens räkning. Om kunden misstänker att någon obehörig person har tillgång till kundens inloggningsuppgifter åligger det kunden att omedelbart meddela Dialect detta och att byta lösenord.

Kontakt

Vid frågor är kunden alltid välkommen att kontakta Dialect.

Bolagets sätesadress:
Dialect AB
Gustav III:s Boulevard 46 
169 73 Solna
Telefon: 020-42 02 02
E-post: webbshop@dialect.se 
Org.nummer: 556515-2310

Kundtjänst:
Dialect Kundservice AB
Kalendergatan 26
211 35 Malmö
Telefon: 0774 400 200
E-post: kundservice@dialect.se
   Laddar...